Download E-BOG

Hvad 1 millon kroner er vokset til fra 2000 til og med 2020

De største amerikanske ETF’er har ekstremt lave omkostninger, blandt andet på grund af deres størrelse. De lave omkostninger samt den passive investeringsstrategi giver vores kunder det bedste afkast.

Her kan man se et eksempel på, hvordan Vanguard USA klarer sig i forhold til tre af de store danske investeringsforeninger. De danske investeringsforeninger forsøger at vælge omkring 100 af de bedste aktier ud og fejler, mens Vanguard køber omkring 3.500 aktier og giver dig et højere afkast.

Kilde: Assure Fondsmæglerselskabs beregninger af tal fra iShares og Vanguard og de danske investeringsforeninger.
Danske Invest USA skiftede efter 2019 til en passiv investeringsstrategi, hvorfor afkastet i figuren for denne investeringsforening reflekterer afkastet opnået ved udgangen af 2019.

Note: Da ovenstående er et eksempel på en enkelt fond som en del af Assure Fondsmæglerselskabs porteføljer, er afkast beregnet før honorar til Assure Fondsmæglerselskab og omkostninger til bank; herunder kurtage, vekslingsgebyr, depotgebyr samt forskel mellem købs- og salgspriser ved handel. De gennemsnitlige årlige omkostninger udgør i omegnen af 0,5 procent. Eftersom honorar og ligeledes fondsomkostninger samt omkostninger til bank er individuelle, skal der enten lægges lidt til eller trækkes lidt fra ovenstående afkast afhængigt af, hvor meget formue Assure Fondsmæglerselskab plejer. Det skal endvidere påpeges, at tidligere afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkastene er beregnet i danske kroner og konverteret fra USD – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser. Se flere forudsætninger for beregning af afkast ved at klikke her.

 

Opret en aftale på bare 30 minutter, så klarer vi resten

Det kan være en udfordring at sætte sig ind i formueforvaltningens komplekse verden, og det kan også være en tidskrævende opgave, men det behøver det ikke at være. Vi hjælper dig hele vejen, så det bliver nemt, overskueligt og 100% gennemsigtigt for dig. Alt hvad du skal gøre er at ringe eller sende en mail til os.

Kontakt os nu

Sidebar