Download E-BOG
ETF – ISHARES OG VANGUARD

Etf’er valgt med omtanke og fornuft

De ETF’er (børshandlede indeksfonde) vi anbefaler vores kunder, kommer hovedsagligt fra iShares, der er ejet af verdens største kapitalforvalter Blackrock. Vi bruger også ETF’er fra Vanguard, der ligeledes tilbyder de bedste vilkår for investorerne.

Her på siden kan du læse mere om nogle af de ETF’ere, vi har lagt en enorm stor indsats i at finde frem til. Vi anser dem for at være de bedste, der er på markedet.

 

Sidebar

Her kan du se nogle af de ETF’er, vores kunder har investeret mest i

Vanguard USA

Investerer i mere end 3.600 aktier baseret på det amerikanske CRSP index.


Formue under forvaltning:
1.240 mia. kroner


Årlige omkostninger:
0,03 %


Årligt afkast 2016-2020:
12,69 %

Ishares, Europa

Investerer i mere end 430 europæiske aktier baseret på MSCI Europa.


Formue under forvaltning:
44 mia. kroner


Årlige omkostninger:
0,12 %


Årligt afkast 2016-2020:
4,38 %

Ishares Euro Højtforrentede Virksomhedsobligationer

Investerer i mere end 580 virksomheds-obligationer baseret på europæiske Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index.


Formue under forvaltning:
44,5 mia. kroner


Årlige omkostninger:
0,50 %


Årligt afkast 2016-2020:
4,02 %

Sådan vælger assure de bedste etf’er for dig

Etf’erne gennemgår en omfattende udvælgelsesprocedure, før vi lægger dem I vores kunders depoter. Vi sorterer blandt mere end 5.000 forskellige.

Ingen modpartsrisiko

Etf’erne må ikke indeholde finansielle kontrakter. Hvis udbyderen af en finansiel kontrakt har økonomiske problemer eller går konkurs, bliver dit afkast som investor lavere – selv hvis kurserne I de underliggende aktier og obligationer stiger. Den risiko undgår assures kunder.

Ingen lån (gearing)

De må ikke indeholde lån, da det øger investors risiko.

Stor spredning

De skal indeholde mange forskellige aktier eller obligationer.

Lave omkostninger

Omkostningerne skal være blandt markedets laveste – ellers koster det på afkastet.

Etf’en skal overholde lovgivningen

Ikke alle etf’er kan eksempelvis ligge I et pensionsdepot. Assure Fondsmæglerselskab sørger for at finde dem, der kan ligge I almindelig opsparing, pension, virksomhedsordningen (vso) og selskaber.

Afkast

Afkastet skal følge sammenligningsindekset tættest muligt. De etf’er vi bruger, følger typisk deres indeks med et mindre efterslæb end omkostningerne lægger op til. Har en etf en omkostning på 0,25 procent, kan nogle etf’er have et efterslæb I forhold til indekset der er både større eller mindre end de 0,25 procent. Derfor lægger vi blandt andet vægt på, at følgende parametre er opfyldt:

  • Udbyderen af skal være kompetent til at afspejle indekset ordentligt
  • Fonden skal have en stor formue
  • Lav spredning mellem købs- og salgspris for investor, markedet skal være likvidt
  • Udbyderen bruger værdipapirudlån forsvarligt og deler indtægten med investor

Skat

Afhængigt af om du investerer med almindelig opsparing, pensionsmidler, I virksomhedsordningen og I selskaber, kan valget af etf optimeres efter skattemiljøet, så investor opnår højest muligt afkast.

“Jeg har været hos Assure Fondsmæglerselskab i et par år, og jeg er yderst tilfreds med den service, og det resultat Assure Fondsmæglerselskab bringer os. Jeg værdsætter den uafhængige rådgivning, og det passer mig rigtig godt at have fået fjernet fokus fra investeringerne.”

–  Lars Banke

“Jeg blev ringet op af Nordea forleden, som spurgte om vi ikke skulle i gang igen. Og så svarede jeg: Tak for tilbuddet, men det har jeg simpelthen ikke råd til (!!)”

–  Allan

“Det jeg er mest glad for ved mit skifte til Jer er, at min portefølje helt klart har fået mindre risiko end tidligere, og at min eksponering til fx obligationer er blevet mere intelligent end blot en bunke Mærsk virksomhedsobligationer…derudover er jeg blevet ret tonedøv over for alle de analyser, der beskriver hvad der sker her og nu, som man “bør” handle på…”

–  Kristian

ETF investering – hvordan foregår det?

Langt de fleste ETF’ere investerer passivt. Det betyder, at der ikke tages stilling til, hvilke aktier og obligationer, der giver det bedste afkast, hvorefter de vælges ud. I stedet forsøger en ETF at afspejle et indeks med aktier og obligationer. Hvis vi tager udgangspunkt i det danske aktieindeks C20, som indeholder de mest handlede danske aktier, kunne en ETF købe alle de 20 aktier og købe mest af Novo Nordisk og Mærsk, udelukkende fordi de to selskaber fylder mest i indekset. Man køber og holder altså indekset eller markedet så at sige. Man køber ikke mest i de to aktier fordi, man har en mening om, at de vil klare sig bedst i fremtiden.

Det samme gælder inden for ETF’er med obligationer. Fordelen ved at investere i ETF’ere er, at de har meget lave omkostninger, og du let får din risiko spredt på 1.000’er af forskellige værdipapirer. Og flere undersøgelser fra uafhængige universitetsprofessorer peger på, at netop de lave omkostninger fører til højere afkast end i de fonde og investeringsforeninger, hvor man forsøger at skabe et højere afkast end et indeks eller et marked ved at håndplukke specifikke aktier eller obligationer, som man tror giver det højeste afkast.

“Fordelen ved at investere i ETF’ere er, at de har meget lave omkostninger, og du let får din risiko spredt på 1.000’er af forskellige værdipapirer.”