Download E-BOG

Pensionsrådgivning og pensionsinvestering: Reducér omkostningerne og øg dit afkast

Pensionsrådgivning og pensionsinvestering: Reducér omkostningerne og øg dit afkast

Hvis du vil have mest muligt ud af din pensionsopsparing, gælder det i høj grad om at investere dine penge optimalt, så du kan holde omkostninger nede og få et større afkast – uanset om du investerer direkte i aktier og obligationer eller via pensionsselskabet og banken.

Hvis du fx kan få bare 1% mere i afkast på 500.000 kr., står der over 500.000 kr. ekstra på din opsparing efter 30 år. Husk på, at din pension nemt ender med at skulle forvaltes i mere end 50 år – da forvaltningen fortsætter, efter du er gået på pension.

Skræddersyet rådgivning om optimal pension

I pensionsselskabet og banken møder du i virkeligheden en sælger – ikke en uvildig rådgiver – der skal sikre sin egen og selskabets økonomi igennem dine opsparinger. Det kan være, at du kommer til at spare for meget op og ender med at betale høje omkostninger for at få din formue forvaltet.

Vi har tilladelse fra Finanstilsynet og vores rådgivning er 100% uvildig, da vi ikke modtager nogen form for provision eller har nogen interesse i at henvise til specifikke banker eller finansielle produkter. Vi har faste priser og vores opgave er at nedbringe dine omkostninger og hjælpe dig med at opnå den optimale pension, så du kan opretholde din levestandard, når du ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Med skræddersyet pensionsrådgivning fra Assure Fondsmæglerselskab får du bl.a.:

 • En let forståelig gennemgang af din pensionsordning
 • Hjælp til at reducere dine omkostninger, investere dine pensioner optimalt og øge dit afkast

Ifølge en undersøgelse fra brancheforeningen Forsikring & Pension bruger danskerne i gennemsnit 86 minutter om måneden på at læse reklamer og 67 minutter på deres privatøkonomi, hvor der ofte står 100.000’er eller millioner på pensionsopsparingen. Og kun en ud af fire ved, hvor meget de får i rente af opsparingen, mens kun en ud af syv ved, hvor meget de betaler i omkostninger – næppe et tegn på at deres pension er optimal.

Reducer omkostningerne på din pension og øg opsparingen

Pension handler ikke mindst om at få investeret pengene optimalt, da undersøgelser fra CBS Handelshøjskolen har vist, at danske investeringsforeninger med lave omkostninger har givet 3-4 procent mere i afkast om året end foreninger med høje omkostninger. Holder du omkostningerne nede, øger du altså sandsynligheden for et højere afkast, uanset om du investerer direkte i aktier, obligationer eller gennem pensionsselskabet og banken.

Når lave omkostninger fører til højere afkast, er det paradoksalt, at ca. 90 procent af de danske investeringsforeninger er aktivt forvaltede og har høje omkostninger ifølge en undersøgelse fra Nationalbanken.

Vi hjælper dig til en optimal pension

Vi har tilladelse fra Finanstilsynet til at give investeringsrådgivning og porteføljepleje, og vi sikrer os, at risikoen passer til dig. For os er det vigtigste, at du er tryg ved, hvordan dine penge er investeret. Derudover nedbringer vi omkostningerne til et absolut minimum, da det øger sandsynligheden for et højere afkast.

Hvis du ønsker at få uvildig rådgivning og optimal pension, kan du kontakte os ved at:

Ringe på tlf.: 32 15 14 14
Udfylde vores kontaktformular – klik her

FAQ om Pensionsrådgivning

 • Hvad er pensionsrådgivning?

  Pensionsrådgivning betyder rådgivning om pension med et mål om at skabe et bedre overblik,
  spare et tilpas beløb op til livet efter den erhvervsaktive alder, optimere pensionsind- eller
  udbetalinger i forhold til både skat og forbrug eller vælge de typer af pensionsordninger, der
  passer bedst til ens ønsker og behov. Pensionsrådgivning har i de flestes øjne både et
  forsikringselement (fx hvis man i den arbejdsdygtige alder bliver arbejdsinvalid og behøver en
  forsikringsudbetaling for at klare sig økonomisk) samt et opsparingselement. I forhold til
  opsparingen kan rådgivningen handle om at vælge risikoprofil, og at investeringerne giver et
  fornuftigt afkast efter alle omkostninger.

  Danskerne lader sig typisk rådgive af banker, pensionsselskaber eller forsikringsmæglere, men der
  findes også en del uafhængige økonomiske rådgivere, der kan hjælpe. Uafhængige rådgivere kan
  som banker og pensionsselskaber tage højde for skatteforhold, øvrig formue samt afvikling af
  gæld. Men de uafhængige rådgivere har som udgangspunkt mere sammenfaldende interesse med
  pensionsopspareren end en bank eller et pensionsselskab, fordi de uafhængige rådgivere ikke
  modtager provisioner eller sælger specifikke investeringsprodukter.